DATA OKERREAN ZAUDE GURE PROGRAMA IKUSTEKO!
¡ESTÁS EN LA FECHA INCORRECTA PARA VER NUESTRO PROGRAMA!
YOU’RE IN THE WRONG DATE TO SEE THE SCREENINGS!

1985A UZTEN DUZU ETA ETORKIZUNERA ITZULTZEN ZARA!
¡ABANDONA EL AÑO 1985 Y REGRESA AL FUTURO!
LEAVE THE YEAR 1985 AND GO BACK TO THE FUTURE!

1’21 GW BEHAR DITUZU SOILIK…
SOLO NECESITAS 1’21 GW…
YOU ONLY NEED 1’21 GW…

share on