SERIESLAND Nuevo Logo Blanco

ONGI ETORRI LEHENENGO EUSKAL SAIL DIGITALEN JAIALDIA

BIENVENIDO AL PRIMER FESTIVAL EUSKALDUN DE SERIES DIGITALES

WELCOME TO THE FIRST BASQUE DIGITAL SERIES FESTIVAL

IV EDITIONURRIAK 24-27 OCTOBER/OCTUBRE 2018 IV. EDIZIOA

“Otsoa” sariak Guggenheim Museoan eskuratuko dira!

¡Los premios Otsoa se entregan en el Museo Guggenheim!

“Los Otsoa” Awards ceremony at Guggenheim Museum!

.

OSPETSUAK/CELEBRIDADES/CELEBRITIES

ZER DA?/¿QUÉ ES?/WHAT IS?

  • BILBAO SERIESLAND

Bilbao Seriesland Euskadiko Serie Digitalen Nazioarteko lehen Jaialdia da. Ekoizpen independiente onenerako eta mundu guztitik datozen sortzaileentzat bat-egite puntua.
Urria; Bilbon Serie Sasoia, Bilbon “Otso” Sasoia…

Bilbao Seriesland es el primer Festival Internacional de Series Digitales del País Vasco. Un punto de unión para el Mejor Contenido Independiente y sus creadores, venidos de todo el mundo.
Octubre; Temporada de Series en Bilbao, Temporada de “Lobos” en Bilbao…

Bilbao Seriesland is the first International Digital Series Festival in the Basque Country. A center of union for the Best Indie Content and its creators coming from all corners of the world.
October; Season of Series in Bilbao, Season of “Wolves” in Bilbao …

“Zure ametsak jarraitu, zure bihotzari entzun, sortzeari eutsi…”

Bilbao Seriesland

“Sigue tus sueños, Escucha a tu corazón, Continua creando…”

Bilbao Seriesland

“Follow Your Dreams, Listen to your Heart, Keep On Creating…”

Bilbao Seriesland

  • ALORRAK/SECCIONES/SECTIONS

SERIESLAND LOGO BLANCO WEB

OFFICIAL

Sail honetan aurkituko ditugu mundu guztiko sail digital onenak, superprodukzio handiak eta web sarean agertzen diren ahots berriak. En esta sección encontramos las mejores series digitales de todo el mundo, las grandes superproducciones y las nuevas voces que emergen de la red. This section unites the best worldwide digital series, the biggest productions and the new emerging voices in the web…

SERIESLAND AMETS LOGO BLANCO WEB

AMETS

“Amets” saila amesgileen, sortzaile ausartenen eta ekoizpen independienteek duten ahalegin handiak hautematen duen saila da. La sección “Amets” es la sección de los soñadores, la de los creadores valientes y la que reconoce el gran esfuerzo que tienen las Obras Independientes. The “Amets” section is the one for the dreamers, the one for the brave creators and the one who recognizes the big effort inside the Indie Content.
SERIESLAND EUSKAL LOGO BLANCO WEB

TRAILER

Goza ezazu telebistan ikusi ezingo dituzun serieetara harrapatuta utziko zaituzten trailerrez! ¡Disfruta de los trailers que te dejaran enganchado a series imposibles de ver en la tele! Enjoy the trailers that will get you hooked on the series you won’t be able to watch on TV!
SERIESLAND TRAILER LOGO BLANCO WEB

EUSKAL SCREENINGS

Lehiaketatik kanpoko euskal ekoizpen onenen erakusketa. Muestra fuera de Concurso del mejor Contenido Vasco. This section is a showcase of the best Basque Content out of Contest.
Los Otsoa Plata

Otsoa Bilbo hiribildu noblearen animalia da, bere heraldika aitortzen duenez. Hiriko fundatzaileagatik da hori, Diego López de Haro Jauneren heraldika bezala. Horregatik gure garaikurrak Otsoak dira, Bilboko jaialdiaren sustraiei bihotzeko omenaldian; otsoen lurra eta orain, sailen lurra ere.

“Otsoa” significa Lobo en Euskera y es el animal de la Noble Villa de Bilbao como demuestra su heráldica, debido al fundador de la misma, Don Diego López de Haro. Y por ello nuestros trofeos son Lobos, en un sentido homenaje a las raíces del festival en “Bilbo”, la Tierra de los Lobos y ahora también, la Tierra de las Series.

“Otsoa” means Wolf in Euskera (Basque Language) and it is the animal of the Noble Town of Bilbao as evidenced by the heraldic, due to our founder, Don Diego López de Haro. And that’s why our trophys are Wolfs, in a heartfelt tribute to the festival’s roots in “Bilbo”, Wolfland and now also, Seriesland.

Official
Sail honetan Zuzendari Onenaren Epaimahaiaren Sari Handia eskuratzen da; Urrezko Otsoarekin, txapelarekin eta 1000 eurorekin saritua. Gainera zilarrezko 19 Otso gehiago emango dira hainbat kategorietan, Sail Onenaren Zilarrezko Otsoa nabarmen, 500 euro eskuratzen duena.   Esta sección entrega el Gran Premio del Jurado a la Mejor Dirección, galardonado con “Otsoa” de Oro, “Txapela” y 1000€. Ademas se conceden 19 “Otsoas” de Plata en distintas categorías entre las que destaca el premio a la Mejor Serie, galardonado con 500€.   This section includes the Grand Jury Award to the Best Director, awarded with the Golden “Otsoa”, “Txapela” and 1000€. Furthermore, 19 Silver “Otsoas” award the different Categories, including the distinguished “Best Series” that comes with a 500€ check.
AMETS
Sail honetan “Filmmaker Amets” eskuratzen da; Bronzezko Otsoarekin saritua. Gainera brontzezko 9 Otso gehiago emango dira hainbat kategorietan.   Esta sección entrega el premio Filmmaker Amets, galardonado con “Otsoa” de Bronce. Ademas se conceden 9 “Otsoas” de Bronce en distintas categorías entre las que destaca el premio Top Amets.   This section includes the Filmmaker Amets, awarded with the Bronze “Otsoa”. Furthermore, 9 Bronze “Otsoas” award the different Categories, including the distinguished “Top Amets”.
TRAILER
Kategoria honetan Hiru Brontzezko Otso emango dira Bilbao Seriesland-eko Inaugurazio-Festan zehar.Alde batetik Trailer Onena eta Trailer Geldiezina, eta beste batetatik, Publikoaren Sari berria, jaialdira bertaratuek gau horretan berean bozkatuko dutena.   Tres “Otsoas” de Bronce serán entregados en esta categoría durante la Gala Inaugural de Bilbao Seriesland, por un lado el Mejor Trailer y el Trailer Imparable, y por otro, el nuevo Premio del Público al Trailer, que será votado por los asistentes al festival esa misma noche.   Three Bronze “Otsoas” are given in this category during Bilbao Seriesland’s Opening Ceremony. On one hand, we have the Best Trailer & Unstoppable Awards, on the other hand, the new Trailer Audience Award, that will be selected by the attendees that same night.
BEREZIAK
Sari bereziak beste Jaialdi batzuen eta komunikabide espezializatuen serie selekzioak dira . Serie hauek automatikoki sartuko dira haien jaialdian edo elkarrizketa espezializatua izango dute. Nabarmentzen dugu Die Seriale-k, selekzioaz gain Giebsen-eko 2018 Die Seriale-an zehar doako ostatua eskaintzen duela autauarentzako.   Los premios especiales consisten en la selección de series por parte de otros Festivales y Medios Especializados. Estas series serán incluidas en su festival o contaran con una entrevista especializada. Destaca la selección del festival Die Seriale, que además de la selección ofrece alojamiento gratuito para el seleccionado en su edición 2018 en Giebsen.   The Special Awards are given by other Festivals and Digital Series News Medias. This series will be included automatically in their Festivals or will be interviewed by the Medias. Furthermore, Die Seriale’s selection comes with special award of hosting during their 2018 Edition in Giebsen. 

ZER DA?/¿QUÉ ES?/WHAT IS?

  • SERIESLAND MARKET

THE MARKET REGISTRATION WILL START ON JULY 5TH

ERAKUSKETA STANDAK

STANDS DE EXHIBICIÓN

EXHIBITOR STANDS

NETWORKING GUNEA

ZONA DE NETWORKING

NETWORKING AREA

“KEYNOTES”

“WORKSHOP”

“SCREENINGS”

BILERAK

REUNIONES

MEETINGS

MAJORS-EKIN FOROA

FORO CON “MAJORS”

FORUM WITH MAJORS

PITCHINGA

PITCHES

PROJECT PITCH

Bilbao Seriesland Market serie digitalei espezifikoki bideratutako lehen Merkatua da. Jaialdian zehar akordioak itxi eta sarearen edukirik berrienak ezagutu nahi duten profesionalei orientatuta dago. Izango ditugun jarduerak “Keynotes”, “Workshops”, Estudio Kasuak,Pitching-a, “One to One” bilerak, “Screenings”, Ekoiztetxeekin Mahai-Inguruak eta “Matchmaking” dira.

El Bilbao Seriesland Market es la primera Feria/Mercado específicamente dedicada a las Series Digitales. Está orientado a todos aquellos profesionales que quieran cerrar acuerdos durante el festival y conocer el contenido más novedoso de la red. Las Actividades incluyen” Keynotes”, “Workshops”, Casos de Estudio,Pitching, reuniones “One to One”, Screenings, Mesas Redondas con Productoras y Matchmaking.

The Bilbao Seriesland Market it is the first Marketplace which is specifically dedicated to the Digital Series, oriented to professionals that want to make deals during the festival.The activities include Keynotes, Workshops, Case Studies, Project Pitching, One to One meetings, Screenings, Producer’s Round Tables and Matchmaking.

BADATOZ SAILAK!/¡VUELVEN LAS SERIES!/SERIES ARE BACK!

  • "IT'S THE FINAL COUNTDOWN"

ASTE SEMANAS WEEKS

EGUN DÍAS DAYS

ORDU HORAS HOURS

MINUTU MINUTOS MINUTES

Foto BWF 2016
— Eskerrik asko zu harpidetzeagatik/Gracias por tu suscripción/Thank you for subscribing. — Mezedez, baliozko E-Mail earthen du/Por favor, introduce un E-Mail válido/Please enter a valid email

NEWSLETTER-ERA HARPIDETU ZAITEZ
SUSCRÍBETE A LA NEWSLETTER
SUSCRIBE TO THE NEWSLETTER

  • EGOITZAK/SEDES/VENUES
GUGGENHEIM
logo-vector-museo-guggenheim-bilbao

Gure hiria planetako arkitektura liluragarrienetako batekin aldatu zuen museo ezaguna. Hau izango da “Los Otsoa”-en festa ospatzen den lekua.

El conocido museo que cambió nuestra ciudad con una de las arquitectuas más fascinantes del planeta. Será el lugar donde se celebra la gala de “Los Otsoa”.

The well-known museum that changed our city with one of the most fascinating architechtures in the planet.It is the place where we are celebrating “Los Otsoa” Award Ceremony.

LOGO EITB

Bilboko Euskal Telebista publikoko egoitza Seriesland Market-a ostatatuko du Multibox aretoan.

La sede de la televisión pública vasca en Bilbao, hospedará el Seriesland Market en la sala Multibox.

Basque Public Television venue in Bilbao, will host the Seriesland Market at the Multibox Room.

EITB
MULTICINES
LOGO MULTICINES

Proiekzioak hiribilduaren historia handieneko zinematan izango dira, filme independenteenak programatu izan dutenak.

La proyecciones tendrán lugar en los cines con mayor historia de la Villa, que siempre han programado las películas más independiente.

The screenings will be at the theatres with a greater history in the city, that have always programmed the most independent movies.

LOGO BIBLBOROCK

Inaugurazio-Festa kultur zentro itzelan eta bilboko musika bihotzan bihurtutako eliza zahar batean izango da.

La Gala Inaugural tendrá lugar en una antigua iglesia reconvertida en un fantástico centro cultural y el corazón de la música bilbaina.

The Opening Ceremony happens in an old church reconverted into a fantastic cultural centre and heart of the musical life of Bilbao.

BILBOROCK
HOTEL BARCELO
LOGO BARCELO

Barceló Nervión Hotela, Bilboko udaletxearen eta Alde Zaharraren ondoan, aurten gure hotel ofiziala izango da ere.

Junto al  Ayuntamiento de Bilbao y el Casco Viejo, un año más, el Hotel Barceló Nervión será nuestro  hotel oficial.

Close to the Town Hall and the Old Town, one more time, the Barcelo Nervión Hotel, will be our Official Hotel.

ERRESERBAK/RESERVAS/RESERVATIONS

reservations@bilbaowebfest.com

DEITURA, Izena & Datak/APELLIDO, Nombre & Fechas/SURNAME, Name & Dates.

 

NAVE 9 a

Nave 9 está ubicado en el Museo Marítimo Ría de Bilbao y será nuestra sede de networking antes de coger los barcos que nos llevarán por la ría de noche. Después, continuará la fiesta en este precioso lugar, donde la calidad musical y gastronómica van de la mano.

Nave 9 is located in the Maritime Museum and will be our networking site before taking the boats that will take us at night by the river. Afterwards, the party will continue in this beautiful place, where the musical and gastronomic quality go hand in hand.

 

Nave 9 Venue
LA TERRAZA
LA TERRAZA

Gure Alfonbra Gorriak Guggenheim Museoaren bista bikaina eskaintzen du “La Terraza”-n zerbait hartzen duzun bitartean.

Nuestra Alfombra Roja ofrece una magnífica vista del Museo Guggenheim mientras tomas algo en “La Terraza”.

Our Red Carpet offers a beautiful view of the Guggenheim Museum while having a drink in “La Terraza”.

LOGO BIBA

Kultura eta bilboko gaua elkarrekin doaz Alde Zaharreko zona taberna enblematiko honetan, eta gure After-Party-a ospatzeko aukeratutako lekua.

Cultura y Noche Bilbaína van de la mano en este Bar en la emblemática zona del Casco Viejo, y es el lugar elegido para nuestra After-Party.

Culture & Nightclub mixes in this Pub were we will celebrate the After-Party

BIBA

  • ELKARTEA/LA ASOCIACIÓN/THE ORGANIZATION
FLOSTON

Floston Elkarte Kulturala adorerik gabeko elkartea da, ikus-entzunezko adarrean zentratuz kulturaren sustapenari laguntzeko lana egiten duena.

Apustu egin du Bilbao Seriesland antolatzearen alde sortzaile komunitate bat sortzeko asmoz, haiek egunero lan egiten duten balio berak babesten dituenak: desberdintasuna markatzen duen bosgarren elementu hori bilatzea.

La asociación Floston, es una asociación cultural sin ánimo de lucro que trabaja para ayudar al fomento de la cultura, centrándose en la rama audiovisual.

Ha apostado por la organización del Bilbao Seriesland con la intención de apoyar a una comunidad  de creadores , que defiende los mismos valores con los que ellos trabajan día a día: buscar ese quinto elemento que marque la diferencia.

Floston Association is a non-profit that works to help the promotion of culture, focusing on the audiovisual branch.

Fhloston has decided to organize the Bilbao Seriesland in order to support a community that defends the same values which they work every day with: Look for that fifth element that makes the difference.

  • FUNDATZAILEAK/LOS FUNDADORES/THE FOUNDERS

FOUNDATRICE

ROSE OF DOLLS

KOOR. OROKORRA COORDINADORA GENERAL GENERAL COORDINATOR

FOUNDATROCE

OLIVER MEND

PROGRAMATZAILE

DIR. DE CONTENIDOS

ARTISTIC DIRECTOR


Bilbao Seriesland Rose of Dolls-en eta Oliver Mend-en ikusmenetik sortzen da, baita unibertso digitaleko talentu berriak eta ekoizpen bide-erakusleak agertarazteko ezarri diren egitekotik ere.


Bilbao Seriesland nace de la visión de Rose of Dolls y Oliver Mend y su misión de mostrar los nuevos talentos y las creaciones pioneras del universo de las Series Digitales.


Bilbao Seriesland was born from the vision of Rose of Dolls and Oliver Mend and their mission to highlight new talent and pioneer creations in the digital series universe.

  • ZENBAKIAK/NÚMEROS/NUMBERS

BILERA

REUNIONES

MEETINGS

NAZIONALITATE

NACIONALIDADES

NACIONALITIES

NAZIOARTEKO HIZLARI

ORADORES INTERNACIONALES

INTERNATIONAL SPEAKERS

PROIEKZIO-ORDU

HORAS DE PROYECCIÓN

SCREENING HOURS

AKTIBITATE

ACTIVIDADES

ACTIVITIES

BIDAIARI

VIAJEROS

TRAVELLERS

ONGI ETORRI/BIENVENIDOS/WELCOME

  • EUSKAL HERRIA

Ongi Etorri Bilbora!

Iraultza artistiko eta kulturaleko etxea.

 

¡Bienvenidos a Bilbao!

Hogar de la revolución artística y cultural.

 

Welcome to Bilbao!

Home of the Cultural and Artistic revolution.

Bilbao, Bizkaia, Be Basque...

VISIT DRAGONSTONE OCTOBER 27 MORNING!

Click on the image.

sanjuan

BILBORI BURUZ/SOBRE BILBAO/ABOUT BILBAO

Nahiz eta Bilbo Euskadiko hiri handiena izan, bere garraio publiko-sistemak edonora eramango zaitu. Hiri industriala izan ohi zen, baina munduan erreferentzia-puntu kulturala bihurtzen joan gara, arte, diseinu eta berrikuntzan zentzuzko inbertsioei esker; gure hiribilduko arkitekto abanguardisten eraikinak ahaztu gabe, Guggenheim Bilbao Museoa ospetsua eredu.

ZZalantzarik gabe dastatu nahi izango duzuen tradizio gastronomiko handiarekin, eta gau-bizitza aktiboarekin Bilbo bihurtu da Serie Digitalen jaia ospatzeko, eta artea eta diseinua hirian konektatzeko leku egokia.

Bilbao es la ciudad mas grande del País Vasco, y a pesar de ello, su sistema de transporte público te llevará a cualquier parte. Solíamos ser una ciudad industrial, pero nos hemos ido convirtiendo en un punto de referencia cultural mundial, gracias a una inteligente inversión en arte, diseño e innovación, sin olvidarnos de los increíbles edificios vanguardistas de arquitectos de todo el mundo que visten nuestra Villa incluyendo el famoso Museo Guggenheim.

Con una gran tradición gastronómica que sin duda querréis degustar, y una activa vida nocturna Bilbao se convierte en el lugar adecuado para celebrar la fiesta de las Series Digitales, y conectar en la ciudad del Arte y el Diseño.

Bilbao is the largest city in the Basque Country, but has a transportation system that will take you anywhere. It used to be an industrial city but had a cultural shift, thanks to a huge investment in art, design, and innovation, and the inspiring constructions from the most avant-garde architects from all over the world, including the world famous Guggenheim Museum.

With a strong gastronomic history , you will want to taste and an active nightlife, it’s just the right place to celebrate Digital Series and network in the city of art and design!

ESKERRIK ASKO!/¡GRACIAS!/THANKS!

share on